Danas je u prostorijama hotela Bristol u Mostaru održana press konferencija Platforme za progres i Stranke za BiH

img

Mostar

Danas je u prostorijama hotela Bristol u Mostaru održana press konferencija Platforme za progres i Stranke za BiH, na kojoj je predstavljena koalicija ove dvije političke stranke za Hercegovačko - neretvanski kanton.

Adis Bubalo, predsjednik Kantonalnog odbora SBiH HNK, rekao je da je ova koalicija okupljena oko zajedničkih ideja i programa koji će biti u interesu građana ovog kantona.

Dino Vrce, ispred Gradakog odbora SBiH Mostar, poručio je da će ova koalicija ponuditi nove i stručne kadrove koji mogu ponuditi nova rješenja za HNK.

Aldin Džino, predsjednik Regionalnog odbora Platforme za progres Neretva, istakao je da opozicija konačno treba postati opozicija. Ova koalicija je preuzela odgovornost i ponudit će građanima ovog kantona novi politički pristup, sa konkretnim rješenjima za probleme sa kojima se građani svakodnevno susreću.

Ehlimana Dževlan, članica Regionalnog odbora Platforme za progres Neretva, poručila je da je ova koalicija nova hercegovačka alternativa.

Semir Efendić, predsjednik Stranke za BiH, istakao je važnost zajedničkog djelovanja za ovaj kanton, i to onih snaga koje će raditi na konkretnim rješenjima. Naglasio je da Kantonalni odbor SBiH HNK ima njegovo puno povjerenje kada je u pitanju izbor koalicionih partnera sa kojima će nastupiti.

Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres, govorio je o važnosti okrupnjavanja zdravih snaga i dao punu podršku radu novoformirane koalicije. Vlast mora služiti građanima, a ne koristiti ih za svoje interese, kako je do sada bio slučaj. Nova lica, programi i nova politička paradigma će to omogućiti.