Politički savjet

Na 6. sjednici Predsjedništva Platforme za progres, a na prijedlog njenog predsjednika, donesena je odluka o formiranju Političkog savjeta predsjednika Platforme za progres, kao posebnog tijela.

U početku, Politički savjet je radio na pisanju saopćenja, davao prijedloge, savjete i donosio odluke o temama koje su u tom trenutku bile bitne za političko djelovanje Platforme.

Danas, Politički savjet predstavlja vrlo bitnu kariku u lancu funkcionisanja čitave Platforme. Pored analize političke situacije i prijedloga za djelovanje Platforme o nekim važnim pitanjima, Politički savjet je inicirao i druge, veoma bitne aktivnosti, te radio na izradi vrlo značajnih dokumenata, od kojih je „Principi i rješenja za političko uređenje Grada Mostara“ jedan od najznačajnijih.

Politički savjet je u komunikaciji sa svim ostalim organima i tijelima Platforme za progres, sa kojima redovno komunicira i po potrebi održava zajedničke sastanke.

Na neki način, Politički savjet brine o usmjerenju i držanju političkog pravca koga je Platforma zacrtala. Isto tako, zajedno sa drugim tijelima inicira nove aktivnosti, postavlja zadatke i pokreće nove ideje.

Nadležnosti Političkog savjeta su savjetovanje predsjednika i rad na kreiranju političke strategije. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da je Politički savjet od velike koristi svim općinskim, gradskim i regionalnim odborima pri izradi saopćenja, kao i odabira najadekvatnijih tema za tribine širom Bosne i Hercegovine i svijeta.

Važno je reći da ovo tijelo stoji svima na raspolaganju i da je spremno da u svakom trenutku ponudi svoju pomoć i pruži dobar politički savjet.