Predsjedništvo

Predsjedništvo Platforme za progres je najviši organ Platforme između dva Kongresa. Ima obavezu da se sastaje najmanje četiri puta godišnje, iako se trenutni saziv sastaje jednom sedmično. Koncipirano je na način da broji petnaest članova, od kojih svako predstavlja određenu kategoriju:

- Predsjednik Platforme
- Tri Potpredsjednika Platforme
- Tri predstavnika/ce mladih Platforme
- Dva predstavnika/ce rodno manje zastupljenog spola
- Šest predstavnika/ca regija na teritoriji Bosne i Hercegovine
- Dva predstavnika/ca regije Dijaspora

Trenutni saziv

- Prof. dr. Mirsad Hadžikadić - Predsjednik
- Jasmina Numanović Stjepanović - Potpredsjednica
- Jusuf Arifagić - Potpredsjednik
- Sabahudin Šaćirović - Potpredsjednik iz Dijaspore
- Sanel Šarić - Predsjednik RO Dijaspora
- Maja Muftić Dedović - Predsjednica RO Bosna
- Alma Đerzić Imamović - Predsjednica RO Sava
- Adisa Bešić Selman - Predsjednica RO Una
- Aldin Džino - Predsjednik RO Neretva
- Mirsad Hubanić - Predsjednik RO Drina
- Samra Turčinhodžić - Predsjednica RO Vrbas
- Denis Smajić - Predstavnik mladih
- Selma Ćatibušić - Predstavnica mladih
- Emir Galijašević - Predstavnik mladih
- Nejira Sarajlić - Članica po osnovu rodne ravnopravnosti

Jednom sedmično se sastaju, te odgovaraju na brojne upite lokalnih i regionalnih organizacija, rade na kreiranju strategije i rade na kratkoročnim i dugoročnim rješenjima koje će Platforma ponuditi Bosni i Hercegovini. Obavljaju i ostale poslove iz svoje nadležnosti.