Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je tijelo Platforme koje broji pet članova koje bira Kongres na period od 4 godine i koje za svoj rad odgovara Kongresu. Članovi Nadzornog odbora  ne mogu da budu članovi Predsjedništva Platforme niti delegati Kongresa, ali prisustvuju sjednicama Predsjedništva bez prava glasa.

Osnovna uloga NO je da nadzire zakonitost i statutarnost rada svih organa i tijela Platforme i pravovremeno reaguje u slučaju uočenih nepravilnosti. Poseban značaj odbor daje pračenju materijalno-finansijskog poslovanja za čije izvještaje obavezno daje mišljenje.