Kreirana e-mail adresa Platforme za progres namjenjena za kritike i sugestije u radu organizacije

img

Ovo je vrijeme nade, političkog samoosvješćenja i aktivizma.

Ovo je vrijeme kada se izabrani suočavaju sa historijskom odgovornošću da preuzmu teret izgradnje države i društva na svoja pleća.

Ovo je naše vrijeme!

Da bi Platforma nastavila sa uspješnim radom na razvijanju ideja i projekata koji su od interesa Bosni i Hercegovini, u skladu sa odlukom Predsjedništva, obavještavamo vas da smo kreirali e-mail [email protected] putem kojeg nas možete kontaktirati, te nam ukazati na eventualne propuste u radu kako nasih lokalnih organizacija, tako i timova/organa koji djeluju unutar Platforme.

Vaše kritike i sugestije pomoći će našem pokretu čiji je cilj stvaranje stabilne, funkcionalne, prosperitetne i pravedne organizacije, te samim tim i države Bosne i Hercegovine.

Zajedno možemo promijeniti put kojim ide Bosna i Hercegovina. Budi dio promjena!