Platforma za progres će se odreći vijećničkih mandata!

img

Pozivamo sve stranke da slijede primjer Platforme za progres i javno se ograde od izbornih nepravilnosti u kojima su učestvovali njihovi članovi.

Platforma za progres će se odreći vijećničkih mandata za koje se dokaže da nisu osvojeni u skladu s principima Platforme za progres i Etičkim kodeksom!

Platforma za progres svjesna je da je i ove godine, kao i prethodnih, prijavljeno mnogo nepravilnosti u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Dobili smo dojave da neke potječu i od naših kandidata u Gradačcu. Predstavnici Platforme za progres su 20. novembra 2020. godine održali sastanak sa spomenutim kandidatima kako bi zajedno utvrdili sve okolnosti slučaja. Nama je uvijek važno da utvrdimo istinu i dokaze prije nego što djelujemo. Neregularnosti bilo koje vrste nisu u skladu s našim principima i neće nikada biti učinjene uz našu saglasnost.

Platforma za progres ispitat će sve neregularnosti koje su učinjene na njenu štetu, ali i one koje su potencijalno učinjene od strane njenih kandidata. Svaki dokazani slučaj, bez obzira da li se radi o kandidatima Platforme ili drugih stranaka, bit će prijavljen nadležnim organima. Protiv kandidata Platforme za progres za koje se dokaže da su mandate osvojili na nedozvoljen način provest će se interni disciplinski postupak na osnovu kojeg će biti isključeni iz stranke, te ćemo se na taj način odreći mandata koji ostaju pojedincima. Platforma za progres će uvijek reagovati brzo i efikasno, u skladu sa svojim principima, te će se odreći svake koristi stečene na nepošten način.

Pozivamo sve stranke da slijede primjer Platforme za progres i javno se ograde od izbornih nepravilnosti u kojima su učestvovali njihovi članovi. Rezultati izbora moraju postati izraz volje građana, a postojeći politički subjekti imaju priliku i odgovornost da do toga i dođe. Platforma za progres na ovaj način započinje taj proces.