Tematski sastanak kandidata za načelnike Platforme za progres

img

Migrantska kriza

Danas je održan sastanak kandidata Platforme za progres za načelnike i gradonačelnika sa predsjednikom i potpredsjednikom Platforme za progres.

Fokus sastanka je bila migrantska kriza u Bosni i Hercegovini te je naglašena potreba integrativnog, odgovornog i solidarnog djelovanja na teritoriji cijele države.

Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini je jedan od gorućih problema koji traje više od tri godine i zahtijeva hitno rješavanje. Svoj vrhunac doživljava u Bihaću i Velikoj Kladuši. Samo u Bihaću trenutno boravi između sedam i osam hiljada migranata, a kapaciteta ima za dvije hiljade. Vremena za čekanje nema.

Dosadašnje djelovanje domaćih i međunarodnih institucija nije pokazalo da postoji želja i vizija za rješavanje migrantske krize.

Nedostatak volje i nesposobnost aktuelne vlasti na državnom nivou podstiče ishitrene i nepromišljene poteze aktuelne vlasti na lokalnom nivou, koji produbljuju a ne rješavaju krizu. Nebriga i nedovoljna koordinacija svih upravnih nivoa u državi uzrokovale su ozbiljno narušavanje sigurnosne situacije u USK-u i državi i navele građane da razmišljaju o preuzimanju zaštite svojih života i imovine u svoje ruke.

Zbog toga, Platforma za progres smatra da nedavni potezi lokalne vlasti u Bihaću ukazuju na populizam i kratkoročne mjere čija je svrha prikupljanje političkih poena u izbornoj godini, a nikako na sistematski pristup čiji je cilj dugoročno rješavanje problema.

Ni državi, a ni migrantima, nije pomogla ni pomoć Evropske unije u iznosu od 36 miliona eura koja se nije utrošila na adekvatan i produktivan način od strane implementatora.

Sasvim je jasno da je političko Sarajevo prepustilo Bosansku Krajinu samu sebi u rješavanju migrantske krize, što ne opravdava neodgovorno djelovanje lokalnih vlasti.  Zbog toga smo mi, kandidati za načelnike/gradonačelnike Platforme za progres: Mirsad Kečanović (Bihać), Nejira Sarajlić (Stari Grad Sarajevo), Sanel Šarić (Novo Sarajevo) i Edin Bunda (Ilidža),  odlučili da radimo zajedno i predložimo rješenje za postojeću krizu.

Kao dio rješenja zahtijevamo da se:

  1. hitno zaštiti državna granica;
  2. uspostavi bolja koordinacija aktivnosti na nivou cijele Bosne i Hercegovine: oba entiteta, Brčko distrikta BiH, kao i međunarodnih organizacija i zemalja iz kojih dolaze migranti.
  3. osigura zaštita života i imovine građana;
  4. obezbijede kapaciteti za prihvat migranata na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine: USK se ne može brinuti za više od ukupno dvije hiljade migranata. Svi ostali se moraju hitno raspodijeliti u druge prihvatne centre širom države, vratiti u matične države ili da im Evropska unija omogući prihvat u državama članicama;
  5. poštuju svi međunarodni standardi kada su u pitanju ljudska prava i odnos prema migrantima. Kako bismo uspjeli u tome, neophodno je da pomoć međunarodne zajednice bude efikasno i transparentno utrošena.

Platforma za progres poziva sve nivoe uprave, političke aktere i međunarodnu zajednicu da preuzmu odgovornost i pokažu solidarnost za rješavanje krize u USK, koja je ujedno i kriza od važnosti za cijelu državu. Bosanska Krajina i država Bosna i Hercegovina nemaju više vremena za međuentitetska i međustranačka nadmudrivanja. Vizija dugoročnog rješenja je neophodna!