Platforma za progres ponovo poziva na izradu sistemskih rješenja za uvođenje elektronskog glasanja u Bosni i Hercegovini

img

Ako ne sada, kada ćemo onda preuzeti odgovornost za jačanje demokratskih procesa u svojoj zemlji?

Platforma za progres ponavlja javni poziv svim zainteresovanim akterima u zemlji i dijaspori da aktivno doprinesu izradi sistemskog rješenja neophodnog za uvođenje opcije elektronskog glasanja na lokalnim i općim izborima u Bosni i Hercegovini.

Kao jedina politička stranka u Bosni i Hercegovini koja je praktično pokazala da je elektronsko glasanje u zemlji i dijaspori itekako moguće, jeftino, pouzdano i efikasno, Platforma za progres ponavlja javni poziv svim zainteresovanim akterima u zemlji i dijaspori, posebno studentima prava, javne uprave, političkih nauka i srodnih oblasti, da aktivno doprinesu izradi sistemskog rješenja neophodnog za uvođenje opcije elektronskog glasanja na lokalnim i općim izborima u Bosni i Hercegovini.

Umjesto suštinski beskorisnog kritikovanja postojećeg nepouzdanog načina glasanja i brojanja glasova, predlažemo izradu konkretnih zakonskih i podzakonskih akata koji će omogućiti uvođenje elektronskog glasanja i brojanja glasova na izborima u Bosni i Hercegovini. Izrada sistemskih rješenja putem svima otvorenog procesa javnih konsultacija u svim fazama, a ne samo u fazi komentarisanja gotovih prijedloga, predstavlja kreiranje javnih politika koje je odgovorno, transparentno i zasnovano na utvrđenim činjenicama.

Uvođenje opcije enkriptovanog elektronskog glasanja i brojanja glasova je izvodljivo i jednostavno i može omogućiti bolju efikasnost i pouzdanost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Estonija je, naprimjer, takav način glasanja uvela još 2005. godine. Rezultati su poznati istoga dana, a broj nevažećih listića na opštim izborima održanim 2018. godine u toj zemlji bio je samo 0,7%. 

Pored obavezujućih višegodišnjih zahtjeva da postojeći Izborni zakon BiH, a svakako i Ustav BiH, budu izmijenjeni na način da osiguraju prestanak diskriminacije oko 400,000 građana Bosne i Hercegovnine na osnovu njihove etničke pripadnosti i/ili mjesta prebivališta, neophodno je osigurati stvarnu tajnost glasanja, sigurnost glasačkih listića i elektronskih glasova, neutralnost i nepristrasnost članova biračkih odbora i tijela koja nadziru njihov rad, te odgovarajuće digitalno arhiviranje i trajno čuvanje provjerljivih rezultata glasanja. Potrebno je, naime, maksimalno suziti prostor za zloupotrebe, posebno kada su u pitanju sljedeće, više puta viđene, uglavnom nesankcionisane zloupotrebe izbornog procesa u našoj zemlji:

 

 • Ucjenjivanje glasača da moraju slikati glasački listić i dostaviti fotografije onoj političkoj opciji koja ih ucjenjuje ili njihovim sopstvenim, to jest našim javnim novcem plaća da to rade;
 • Poništavanje validnih glasačkih listića, odnosno ogroman broj glasačkih listića koje birački odbori označavaju nevažećim;
 • Podmićivanje i/ili ucjenjivanje članova biračkih odbora da rade po instrukcijama stranačkih centrala;
 • Štampanje glasačkih listića sa istim serijskim brojevima, bez nadzora i odgovarajuće sigurnosti glasačkog materijala prije, za vrijeme i nakon glasanja;
 • Netačni podaci u centralnom biračkom spisku;
 • Nedavanje preciznih i pravovremenih povratnih informacija glasačima iz dijaspore, koji ne znaju da li je njihov glas uzet u obzir i da li im je osigurana puna tajnost glasanja bez eventualnih štetnih posljedica za njihove porodice u Bosni i Hercegovini;
 • Nesuvisla pravila za glasanje glasača iz dijaspore, uključujući slanje glasačih listića u posebnim kovertama za svakog člana porodice o trošku pošiljaoca, nemogućnost glasanja putem svih diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, zahtjev za ponovnom registracijom prije svakih izbora; nedostatak povjerenja u članove biračkih odbora koji bez nadzora i suviše jednostavno mogu narušiti tajnost glasova iz dijaspore (glasački listić i koverta sa ličnim podacima nisu fizički odvojeni prilikom slanja, pa glasači iz dijaspore nisu sigurni ko otvara njihove koverte i na koji način manipuliše njihovom izbornom voljom) i drugo;
 • Nagle i neobrazložene izmjene velikog broja članova biračkih odbora neposredno pred održavanje izbora;
 • Netransparentnost procesa imenovanja i rada članova biračkih odbora;
 • Zloupotreba javnog, to jest novca građana i infrastrukture javnih preduzeća, institucija i ustanova u predizborne svrhe, odnosno u svrhe manipulisanja procesom brojanja glasova;
 • Nepostojanje minimalnog povjerenja glasača u transparentnost i pouzdanost izbornog procesa, što rezultira ogromnim brojem onih građana BiH sa pravom glasa koji ne žele glasati.

 

Sve ovo možemo preduprijediti samo kvalitetnim sistemskim rješenjima, koja je neophodno kreirati što prije. U protivnom, dvogodišnji izborni ciklusi u Bosni i Hercegovini nemaju smisla i predstavljaju daljnji gubitak javnog novca i povjerenja građana u institucije u našoj zemlji.

Svjesni smo da imamo stanje u društvu i državi koje je rezultat našeg činjenja i nečinjenja, za koje smo svi odgovorni. Zato, bez obaveze da se učlanite u Platformu za progres, pozivamo stručnu javnost Bosne i Hercegovine u zemlji i dijaspori koja jeste ili nije politički angažovana na bilo koji način, a posebno studente prava, javne uprave, političkih nauka i srodnih oblasti da se, kao što to naša dijaspora temeljito radi u zemljama prijema, detaljno upoznaju sa postojećim neodrživim i diskriminirajujćim izbornim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine.

Kreirajmo nova sistemska rješenja zajedno! Molimo da nam svoje konkretne prijedloge novih odredbi Izbornog zakona BiH koje predlažete dostavite na e-mail adresu “[email protected]”.

Molimo da uz svaki prijedlog naglasite da li želite da Vaše ime bude navedeno na spisku koautora prijedloga novog Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji ćemo objaviti uz javni poziv ovlaštenim predlagačima da ga upute u proceduru usvajanja. Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne želite potpisati svoj prijedlog, poštovaćemo Vašu anonimnost i zaštititi Vaše lične podatka u skladu sa Generalnom regulativom o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) Evropske unije i Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Pozivamo vas da zajedno preuzmemo odgovornost za kreiranje demokratskog izbornog procesa u našoj zemlji. Ne želimo još godinama i decenijama biti samo pasivni posmatrači i kritičari postojećih neodrživih sistemskih rješenja. Ako ne sada, kada ćemo  onda preuzeti odgovornost za jačanje demokratskih procesa u svojoj zemlji?