Otvoreno pismo međunarodnoj zajednici: Demokratija ili tiranija?

img

Mirsad Hadžikadić u ime Platforme za progres pisao Larsu-Gunnaru Wigemarku i Valentinu Inzku

Izbor je na međunarodnoj zajednici: svjetlo ili tama, demokratija ili diktatorstvo, progres ili nazadak?

Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres, danas je u ime Platforme za progres poslao pismo Larsu-Gunnaru Wigemarku, šefu Delegacije EU u BiH i specijalnom predstavniku EU, i Valentinu Inzku, visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, u vezi nemilih događaja u Banjaluci.

Prenosimo vam pismo na bosanskom i engleskom jeziku u cijelosti.

 

Vaše ekselencije,

Historija je puna primjera kada je demokratska, civilizovana međunarodna zajednica davala ustupke diktatorima, despotima i tiranima, u ime mira i stabilnosti koji nikada nisu došli, jer ih totalitarizam ne poznaje. Zar nam drugi svjetski rat nije dovoljan primjer?

Trenutni događaji u Banjaluci, gdje vlast na očigled svijeta hapsi žrtve kriminala, novinare, političare i nedužne građane, su samo posljednji u nizu sve intenzivnijeg narušavanja demokratskih normi i ljudskih prava, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Međutim, Bosna i Hercegovina nije izolovana u svom maršu ka totalitarizmu, narušavanju ljudskih sloboda i iskorištavanju cjelokupne zajednice od strane malog broja diktatorstvu sklonih političara koji ne prezaju ni od čega samo da ostanu na vlasti i kontrolišu resurse cijelog društva. Srbija i Hrvatska su već odavno na putu politike ekspanzionizma na račun drugih naroda i država pri čemu koriste propagandu o takozvanoj nacionalnoj superiornosti u odnosu na susjedne narode, dok njihovi vlastiti narodi pate zbog slabog kvaliteta života, nedostatka osnovnih sloboda i potrebe da napuste domovinu u potrazi za boljim životom.

Ovakvo stanje nije ograničeno na Zapadni Balkan. Ono je sve prisutnije u cijelom svijetu. Demokratija i raznolikost su pod strahovitim pritiskom snaga totalitarizma i jednoumlja koje koriste demokratiju da dođu na vlast samo da bi joj postepeno odsjekli krila kako ih drugi ne bi mogli zamijeniti. Ako međunarodna zajednica nastavi sa ustupcima diktatorima i despotima, doći će u poziciju gdje mirna rješenja više neće biti moguća.

Bosna i Hercegovina je primjer na kojem međunarodna zajednica može i mora da pokaže da postoji crvena linija koja se ne može preći. Bosna i Hercegovina je zajednica ljudi koji već vijekovima žive zajedno poštujući međusobne vjerske i kulturološke razlike uprkos pritiscima i teritorijalnim pretenzijama susjeda. Način na koji svijet reaguje na stanje u Bosni i Hercegovini danas pokazatelj je načina na koji će svijet izgledati sutra. Izbor je na međunarodnoj zajednici: svjetlo ili tama, demokratija ili diktatorstvo, progres ili nazadak? Od ovog izbora zavisi i njihova vlastita sudbina, jer u Bosni i Hercegovini civilizacija i demokratija brane same sebe.

Mirsad Hadžikadić
Predsjednik
Platforma za progres

----------

Your Excellencies,

History is replete with examples of democratic, civilised international community making concessions to dictators, despots and tyrants in the name of peace and stability that never materialised because totalitarianism knows nothing of it. Have we not learned anything from the example of the World War II?

The events taking place in Banjaluka right now, where authorities before our very eyes are arresting the victims of criminal offences, journalists, politicians and innocent people, are just the last in a series of the ever increasing violations of democratic norms and human rights, not just in Republika Srpska, but throughout Bosnia and Herzegovina.

However, Bosnia and Herzegovina is not isolated in marching toward totalitarianism, violating human freedoms and taking advantage of the entire community on the part of a few politicians prone to dictatorship who will stop at nothing to stay in power and control the resources of the entire society. Serbia and Croatia have long since been on the path of expansionism at the expense of other peoples and countries using propaganda of the so called national superiority over the neighbouring peoples, whereas its own people are suffering because of a poor quality of life, a lack of basic needs and a need to leave their country in pursuit of a better life.

This state of affairs is not limited only to the Western Balkans. It has become ever more present throughout the world. Democracy and diversity are under a tremendous pressure of the forces of totalitarianism and single-mindedness which use democracy only to gain power and then gradually clip its wings to thwart others from replacing them. If the international community keeps making concessions to dictators and despots, it will find itself in a position in which peaceful solutions will no longer be possible.

Bosnia and Herzegovina is an example in which the international community can and has to show that there is a red line that cannot be crossed. Bosnia and Herzegovina is a community of who people have lived together for centuries respecting each other’s religious and cultural differences despite the pressures and territorial claims of the neighbouring countries. The way the world reacts to the situation in Bosnia and Herzegovina today indicates the way the world will look like tomorrow. It is up to the international community to choose between: the light or darkness, democracy or dictatorship, progress or decline? The international community’s own destiny depends on this choice, because civilisation and democracy are defending themselves in Bosnia and Herzegovina.

Mirsad Hadžikadić
President
Platform for Progress