Saopćenje Ekspertnog savjeta za zdravstvo Platforme za progres

img

Neosporno je da je pandemija Covid-19 za proteklu godinu dana promijenila način života.

Pandemija je dovela do dramatičnog, svakodnevnog gubitka ljudskih života širom svijeta i predstavlja jedan od najvećih izazova javnog zdravstva i svjetske ekonomije.

Pad kvaliteta socijalnih, ekonomskih, zdravstvenih uslova života i poremećaj na svim nivoima, uzrokovan pandemijom je više nego devastirajući: milioni ljudi su na granici ekstremnog siromaštva, gubitka poslova i domova. U tom smislu, ni Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Od sredine prošle godine Bosna i Hercegovina bilježi kontinuiran, linearan porast broja zaraženih i umrlih i to ne samo visoko rizičnih skupina nego i osoba srednje životne dobi, pa čak i djece. Nažalost, za razliku od zemalja regije, Evrope i svijeta, Bosna i Hercegovina, prije svega izvršna vlast na svim nivoima, nije dovoljno, niti odgovorno i ozbiljno shvatila pandemiju i svojim građanima obezbijedila odgovarajuće uslove liječenja, života i rada u vrijeme pandemije. Pandemija Covid-19 nije samo stanje ugroženosti zdravlja, nedostatka vakcina, nedovoljnih bolničkih kapaciteta i opreme. Covid-19 je devastacija društva u cjelosti koji ostavlja ozbiljne posljedice i kod zdrave populacije, odnosno osoba bez Covid infekcije. 

Imajući u vidu pogoršanje epidemiološke situacije u BiH u vezi Covid-19 pandemije (https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bosnia-and-herzegovina/), kao i izostanak neophodne, pravovremene, efikasne reakcije države, Ekspertni savjet za Zdravstvo Platforme za Progres zahtijeva od nadležnih na svim nivoima vlasti:

  1. Analizu javnih rashoda u sektoru javne potrošnje na svim nivoima vlasti (kantonalni, federalni/entitetski i državni nivo) uz zabranu povećanja plata i paušala u bilo kom procentu, na bilo kom nivou vlasti.
  2. Preusmjeravanje finansijskih sredstava u održanje realnog sektora, zaštitu ekonomije i domaće privrede, nabavku potrebne opreme za zdravstvo na svim nivoima, a posebno u odjelima intenzivne i poluintenzivne njege.
  3. Intenziviranje svih aktivnosti u vezi sa nabavkom vakcina kroz seriju značajnijih nabavki (u svakoj minimalno 500.000) putem direktnih pregovora sa proizvodjačima uz angažman eksperata medicinske, pravne i ekonomske struke.