Sretan Svjetski dan Roma

img

Prošlo je velikih 50 godina od Prvog svjetskog kongresa Roma.

Na tom kongresu je proglašen službeni jezik, usvojene su odluke o zastavi i službenoj himni, a prije 21 godinu, na Četvrtom kongresu, odlučeno je da se upravo ovaj datum proglasi za Svjetski dan Roma.

Romi, kao jedna od najstarijih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini ujedno su i jedna od najmarginalizovanijih grupa našeg društva.

Izloženi su diskriminaciji koja je dovela do ugrožavanja njihovog ekonomsko - socijalnog statusa.

Situacija u vremenu pandemije je još izazovnija i teža za ovu populaciju. Samo neki od problema sa kojima se susreću su neinformisanost, neredovna primanja, loši uslovi života, nemogućnost nabavke sredstava za dezinfekciju, pa samim tim nisu ni u stanju pridržavati se propisanih mjera.

Kratkoročno, svi možemo doprinijeti i osigurati im uslove da lakše prežive u doba pandemije.

Dugoročno, zahtijevamo osiguravanje osnovnih ljudskih prava, pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, pravo na obrazovanje, kao i pravo na stanovanje.

Neophodno je poduzimanje potrebnih zakonodavnih mjera kojima bi se zabranila diskriminacija Roma, a omogućilo potpuno uživanje u svim ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Romskoj zajednici Bosne i Hercegovine poručujemo da ćemo biti na istom putu progresa i da ćemo raditi za jednaka prava svih nas. Bez izuzetaka.

Svim Romima svijeta želimo sretan Svjetski dan Roma!