Pismo visokom predstavniku (OHR)

img

Nedostatak institucija na nivou države, poput ministarstva zdravlja i/ili zavoda za javno zdravstvo, sasvim sigurno dodatno kompliciraju neophodnu, pravovremenu i preventivnu intervenciju.

 

 

Poštovani,

Neosporno je da je Bosna i Hercegovina, po svom političkom uređenju i funkcionisanju, više nego kompleksna država. Zbog toga je i nedovoljno efikasna u donošenju bilo kakvih odluka na bilo kojem nivou, uključujući i one koje se tiču zdravlja i sigurnosti njenih građana. Nažalost, koliko god željeli i tražili način, u trenutnoj situaciji, građani Bosne i Hercegovine, nemaju priliku i mehanizme da u ovo vrijeme pandemije utječu na donošenje odluka ili pokrenu aktivnosti u svoju korist.

Nedostatak institucija na nivou države, poput ministarstva zdravlja i/ili zavoda za javno zdravstvo (epidemiološki sektor), sasvim sigurno dodatno kompliciraju neophodnu, pravovremenu i preventivnu intervenciju. Iako je činjenica da preventivne mjere čuvaju zdravlje nacije, one su u Bosni i Hercegovini u ovoj pandemiji zakasnile ili su u potpunosti izostale. Nažalost, Bosna i Hercegovina je dio crne statistike u regiji sa vrlo visokom smrtnošću kao posljedicom Covid-19 i moguće visokom prokuženošću sa SarsCoV2, iako i bez značajnih restriktivnih, zdravstveno - epidemioloških mjera, stopa pozitivnih nije viša nego u zemljama regije i Evrope, a stopa vakcinisanih u zemlji, prije svega u Federaciji Bosne i Hercegovine, s martom 2021. je 0%.

Međutim i pored značajnog broja negativnih parametara koji prate Bosnu i Hercegovinu, prema javno dostupnim podacima, nekoliko je i bitnih pozitivnih činjenica. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je naručilo 1.232.000 doza kroz COVAX mehanizam, a naručeno je dodatnih 892.000 doza vakcina proizvođača Pfizer i Moderna u okviru EU mehanizma. Još uvijek nema zvaničnih potvrda kada će i da li će te vakcine biti isporučene. U svrhu nabavke vakcina iz COVAX programa, Bosna i Hercegovina je platila više od 10,5 miliona dolara.  Cilj mehanizma je osigurati ravnopravnu raspodjelu vakcina protiv korona virusa širom svijeta, a naša država je ugovor potpisala u septembru 2020.godine, za nabavku 153.600 doza cjepiva AstraZeneca i 23.000 doza cjepiva Pfizer-BioNtech.

Zbog svega navedenog, kao i zbog svih građana Bosne i Hercegovine koji su žrtva različitih politika i nepostojanja odgovornosti javnih institucija i države u cjelini, te određenih propusta Evropske Unije koje smo ranije naveli, tražimo od Vas da se aktivno uključite u rješavanje problema nabavke vakcina za građane Bosne i Hercegovine. Tražimo i da se stavite iznad svake politike i svih podjela u Bosni i Hercegovini i Evropi i u skladu sa svojom ulogom i autoritetom, omogućite da građani ove zemlje dobiju ono što je država već platila u septembru 2021.g. ili da nađete način da novac koji je uplaćen bude preusmjeren za nabavku vakcina na način kako to rade ostale zemlje. Zdravlje svakog pojedinca i briga za svaki život nema i ne smije imati ni jedan politički predznak, ne može biti stavka u pregovorima i nema cijenu.

U skladu sa Vašim zadatkom u Bosni i Hercegovini da pomognete u rješavanju poteškoća bilo koje vrste, tražimo od Vas da zajedno sa nadležnima sad i odmah:

  1. pokrenete postupak kontinuirane nabavke aktuelnih vakcina za gradjane Bosne i Hercegovine,
  2. pokrenete postupak utvrđivanja neispunjavanja obaveza COVAX -a prema Bosni i Hercegovini za plaćene vakcine;
  3. po potrebi pokrenete postupak preusmjeravanja uplaćenih sredstava za vakcine COVAX-u,
  4. omogućite nabavku vakcina drugim mehanizmima, ukoliko prethodni postupak nije moguće realizirati.

 

S poštovanjem,

Ekspertni savjet za zdravstvo Platforme za Progres