Sramotni - perfidni čin egzekucije naučnog rada u Federaciji BiH!

img

Ekspertni savjet za obrazovanje

Prijedlog budžeta FBiH za 2021. godinu

Platforma za progres stavlja na znanje građankama i građanima Bosne i Hercegovine: na osmoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH održanoj u srijedu, 30. decembra 2020. godine razmatran je Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u kome je planirano da se na ime stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju“ omogući tek 29% od ukupnih sredstava dodijeljenih u prošloj, 2020. godini. Članovi Ekspertnog savjeta za obrazovanje Platforme za progres smatraju ovakav postupak sramotnim - perfidnim činom egzekucije naučnog rada u Federaciji BiH!
Podcrtavamo činjenicu da naučno-tehnološki doprinos diktira svaki segment života pojedinca, porodice i društva u cjelini, direktno se vežući za kvalitet života, zdravlje, progres i osjećaj zadovoljstva u svakom periodu razvoja moderne ljudske civilizacije, a u 21. vijeku to je još i više naglašeno. Naravno da su to prepoznale sve društvene zajednice Evropskog kontinenta, čiji smo stanovnici, podsjećamo, i mi, građanke i građani BiH. Izdvajanja većine tih država za nauku su između 2-3% godišnjeg BDP-a, dok Bugarska i Hrvatska koje su na začelju izdvajaju tek 0.75% odnosno 0.86%. Ako njihova ulaganja u nauku usporedimo sa izdvajanjima Bosne i Hercegovine koja iznose 0.2% lako ja zaključiti ko i šta perspektivne mlade ljude navodi na odlazak izvan granica naše domovine.
Na tako nisko ulaganje iz prethodnih godina, ovogodišnjim budžetom planirano je dodatno umanjenje za 71% tj. tek 29% prošlogodišnjeg budžeta na ime Transfera za oblast nauke od značaja za Federaciju što iznosi mizernih 350.000 KM. Podsjećamo na činjenicu da BiH ima negativan prirodni prirast, da joj prijeti opasnost od postajanja „države starih ljudi“, te da su izuzetno snažne mjere poticanja nataliteta i stimuliranja ostanka mladih u našoj državi nužno potrebne. Da bi apsurd bio i veći, poređenja radi navodimo i činjenicu da je istovremeno na ime izdavanja za političke stranke i koalicije izdvojeno 3.800.000 što iznosi 190% prošlogodišnjeg budžeta. Ovo predstavlja samo još jedan od primjera sadašnjeg određivanja prioriteta i vođenja države od strane vladajućih struktura u Federaciji BiH. Naknadna analiza za budžet Republike Srpske i za Dristrikt Brčko će uslijediti.

Ekspertni savjet za obrazovanje Platforme za progres nanovo iznosi stav da će stručno i naučno osposobljavanje povećati će zapošljivost pojedinca, navesti na visoko cijenjen rad unutar BiH, ostanak u domovini i zasnivanje porodice, time podižući natalitet, prosperitet i stvarajući krug uspjeha. Smatramo da je obrazovan, mlad i motiviran pojedinac ključ budućeg razvoja BiH. Apelujemo da se višestruko povećaju ulaganja u nauku i fokus djelovanja stavi na obrazovanje. To će nas dovesti u stabilnu, funkcionalnu, prosperitetnu i pravednu državu Bosnu i Hercegovinu.