Saopćenje povodom Međunarodnog dana djeteta

img

20.11.

Međunarodni dan djeteta ustanovljen je 1954. godine i svake se godine obilježava s ciljem poticanja zajedništva, boljeg razumijevanja i dobrobiti djece.

Na taj je dan Generalna skupština UN-a usvojila i najvažnije dokumente vezane za zaštitu djece:

  1. godine Deklaraciju o pravima djeteta

1989.godine Konvenciju o pravima djeteta.

Deklaracija o pravima djeteta je prvi međunarodni dokument o zaštiti prava djece, a u cilju zaštite položaja djece u svijetu, dok je Konvencija o pravima djeteta najznačajniji dokument u provođenju dječijih prava. Ona sadrži 54 člana koji reguliraju položaj djece u društvu.

Bosna i Hercegovina je pristupila Konvenciji 1993. godine i time se obavezala pred međunarodnom zajednicom da će primjenjivati sva pravila kojima se garantuje zaštita prava djece.

U Bosni i Hercegovini, koja je bila pogođena ratom, i u kojoj su mnoge žene bile i same žrtve rata, progona, zlostavljanja i silovanja, a neke od njih su poslije toga bile prepuštene same sebi da se suočavaju sa posljedicama rata, djeluje od rata do danas udruženje „Zaboravljena djeca rata“. Ova djeca su rođena za vrijeme ili nakon ratnih sukoba, a čiji su očevi bili ili vojnici (pripadnici suprostavljene vojske u odnosu na grupu kojoj je pripadala majka) ili pripadnici mirovnih snaga, kao i djelatnici stranih humanitarnih misija. Ova djeca zaslužuju posebnu brigu i zaštitu, ali kao kategorija „djece rođenih zbog rata“ nažalost nisu u dovoljnoj mjeri društveno niti pravno prepoznatljiva, te su često žrtve stigmatizacije i diskriminacije.

U izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima za 2019. godinu o stanju u BiH između ostaloga je navedeno da vlada Bosne i Hercegovine ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, ali ulaže značajne napore na tome.

Ovim pitanjem bavi se i Udruženje „Novi put“ iz Mostara, a ovo udruženje na svojoj web stranici, između ostalog, navodi da je u mnogim slučajevima, nivo fizickih i psihičkih povreda nanesenih žrtvama trgovine ljudima tako ozbiljan i trajan, da ne postoji mogućnost da se njihovo fizičko i mentalno zdravlje medicinski kompletno sanira.

Zato je važno i moguće preventivno djelovati da se izbjegne da djeca postanu žrtve trgovine ljudima na način da se pravovremeno pristupi edukaciji kako zaštititi djecu.

Djeca ne znaju za Konvenciju o dječijim pravima kad se rode, ali ih vi tome možete naučiti, zaštititi ih ili prijaviti kršenja dječijih prava!