Načini i mjere za realizaciju nastave!

img

Ekspertni savjet za obrazovanje

Vodeći se sljedećim prioritetima/ciljevima: epidemiološkom situacijom u državi, sigurnost učenika i uposlenika, te prava na obrazovanje i socijalizaciju, smatramo da je neophodno steći preduvjete za:

  • nastavu u školi,
  • nastavu u školi plus paralelno online,
  • potpuno online

U međuvremenu i po potrebi, razmisliti o odgodi početka nastave do sticanja uslova za rad, a uporedo raditi na izradi strategija svih nivoa obrazovanja i usklađivanju Zakona sa donesenim mjerama.

Priprema za nastavu podrazumijeva odgovarajuće mjere, prije svega kreirati Krizni štab u svakoj obrazovnoj instituciji i „Corona-odgovorne osobe“, utvrditi novi/izmijenjeni kućni/“online“red, educirati roditelje, učenike, nastavno kao i nenastavno osoblje. Izvršiti obaveznu standardizaciju obrazovnog procesa, istovremeno utvrditi eventualne propuste u proteklom periodu online nastave.

Nastava u školama i na fakultetima zahtijeva Strategiju, a plan rada tokom pandemije podrazumijeva sljedeće mjere: osigurati dovoljne količine higijenskog materijala i laserskih toplomjera, potpuno ukinuti školsku kuhinju i dati upute roditeljima da djeca donose pripremljenu užinu, prilagoditi rad u kabinetima praktične nastave, reorganizovati rad pomoćnog osoblja u skladu s potrebom dezinfekcije prostora između dvije smjene, po potrebi zaposliti nove radnike za održavanje higijene, osigurati dovoljan broj linija gradskog saobraćajnog prijevoza s obzirom na preporuke/obaveze Kriznog štaba. Provjetravati učionice otvaranjem prozora, napraviti strategiju za vrijeme evidentne zagađenosti zraka. Nastavu izvoditi na otvorenom kad je moguće, zabraniti ekskurzije. Definisati rad 40 sati u sedmici, voditi računa o opterećenosti nastavnika. Voditi računa o prevozu učenika.

Online nastava, ako zbog pogoršanja epidemiološke situacije dođe do obustave redovne nastave, predlažemo sljedeće mjere: pripremiti i osigurati da svaki učenik i nastavnik ima pristup internetu i da posjeduje računar. Prilagoditi nastavne planove i programe, omogućiti izvođenje nastave u realnom vremenu slijedeći raspored časova (npr. Zoom nastava). Raditi sa učenicima prema utvrđenim godišnjim planovima i programima. Utvrditi i obezbijediti (po potrebi) informatičku pismenost nastavnog osoblja. Izraditi zajedničke baze nastavnih priprema, osigurati praćenje realizacije nastavnih sadržaja kako bi se izbjegao negativan aspekt sprovođenja online nastave, kreirati zajedničku bazu/stranicu/grupu/forum gdje bi nastavnici međusobno komunicirali s ciljem razmjene informacija i iskustava (također za učenike), osigurati veću međupredmetnu korelaciju (npr. informatika, maternji jezik, strani jezik/ci, historija i sl.), osigurati obaveznu realizaciju vannastavnih aktivnosti.

Pri kraju, želimo navesti i potrebu za redovan nastavni angažman o individualnoj potrebi za pomoć roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Potrebno je aktivno uključenje djece u odgojno obrazovni proces i s obzirom da se porodice nalaze u stanju različitih potreba, neophodno je sačiniti prilagođavanje lekcija shodno potrebama učenika, kao na primjer, tokom snimanja TV škole, omogućiti gestovni jezik za aktivno učešće učenika sa oštećenjem sluha.

Odluke koje se tiču nastave trebaju biti jedinstvene, tj. moraju imati zajedničku jezgru na nivou Bosne i Hercegovine.

O platformi

Platforma za progres je politički pokret, osnovan 25.novembra 2018. godine u Sarajevu. Pet principa koja zagovara: Država, znanje, poštenje, mladi i odgovornost!