Želimo jedinstven obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini!

img

PISA testiranje

Platforma za progres osuđuje postupak člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine kojim nastoji spriječiti dalje učešće Bosne i Hercegovine u PISA (Programme for International Student Assessment /Program za međunarodnu procjenu učenika) testiranjima zbog toga što prema njegovim riječima „Republika Srpska nije dovoljno vidljiva“. Platforma za progres smatra da najavljeno pokretanje pitanja vitalnog nacionalnog interesa u ovom slučaju vodi do dalje obrazovne segregacije u bosanskohercegovačkom društvu, a da pri tome PISA testiranje ne ugrožava ničiji vitalni interes, nego je jedini „problem“ što se testiranje vrši na državnom nivou, a ne na entitetskom. Zahtjev da se podaci istraživanja obrađuju odvojeno (entitetski) predstavlja još jedan vid udara kako na državnost Bosne i Hercegovine tako i na osnovna prava svih učenika u Bosni i Hercegovini. Blokiranjem učešća u PISA testiranjima pokazuje se apsolutni nemar za obrazovni, a time i ekonomski i opći prosperitet bh. društva.

 

Platforma za progres će se zalagati za jednistven obrazovni sistem na teritoriji cijele države. Svojim osnovnim principima: država, znanje, poštenje i mladi, Platforma za progres od osnivanja pridaje ogroman značaj kvalitetnom obrazovanju koje će mladim ljudima pružiti vještine neophodne za život u 21. stoljeću. Za takvo obrazovanje su neophodne reforme koje će biti urađene prema svjetskim standardima kvalitete obrazovanja. Države diljem svijeta prepoznaju da je njihova budućnost povezana s kvalitetom njihovih obrazovnih sistema. Učeničko znanje i sposobnosti trebaju biti u središtu svakog obrazovnog sistema, u središtu svih društvenih, demokratskih, kulturnih i ekonomskih prioriteta. Za ostvarenje ovoga cilja potrebna je ne samo jasna vizija onoga što je moguće, nego i mudre strategije koje omogućavaju da se promjene u obrazovanju dogode. Putem PISA rezultata, kreatori obrazovnih politika mogu procijeniti znanje i vještine učenika u svojim zemljama u usporedbi s onima u drugim zemljama, postaviti ciljeve politika prema mjerljivim ciljevima postignutim u drugim obrazovnim sistemima te učiti iz politika i praksi zemalja koje su pokazale poboljšanje. S obzirom na to da su brojni primjeri zemalja koje su učešćem u PISA istraživanjima, i slijedeći upute nakon rezultata, kontinuirano popravljale kvalitet svog obrazovnog sistema i uporedo napravile značajan pomak na socio-ekonomskom planu, to je jasan pokazatelj da i Bosna i Hercegovina treba ići tim putem. 

Bosna i Hercegovina je prvi put sudjelovala u PISA istraživanju 2018. godine i tada je zauzela 62. mjesto među 79 država svijeta. Izvještaj o rezultatima tog istraživanja je izradila Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) u Bosni i Hercegovini u saradnji s Organizacijom za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Standard jedne države se pored stepena razvijenosti zdravstvenog sistema mjeri i stepenom razvijenosti obrzovnog sistema i pismenošću naroda te zemlje. U BiH je prema izvještajima UNSECO-a i popisu stanovništva iz 2013. nepismenost u BiH  2.82 %, odnosno FBiH 2.63 %; RS 3.17% i DB 2.83 %. Čitalačka, funkcionalna pismenost, ne znači zna li neko pročitati ili potpisati, već predstavlja proces razumijevanja i analize i tu je istraživanje pokazalo da više od 50% učenika nema osnovnu funkcionalnu pismenost. Stoga povlačenje pitanja nacionalnog interesa člana Predsjedništva gospodina Milorada Dodika, daleko je od stvarne brige za nacionalni interes srpskog naroda, a mnogo više politički čin razjedinjavanja, zatezanja i stagniranja BiH u cjelosti. Obrazovna politika koja je usmjerena ka interesu svih naroda i narodnosti BiH jeste i mora biti zajednički prioritet i cilj državnih institucija.

O platformi

Platforma za progres je politički pokret, osnovan 25. novembra 2018. godine u Sarajevu Pet principa koje zagovara: Država, znanje, poštenje, mladi i odgovornost!