Održane tribine Platforme za progres u Njemačkoj

Ključna uloga dijaspore u razvoju Bosne i Hercegovine

Od 5. do 7. decembra 2019. organizovane su tribine Platforme za progres u njemačkim gradovima Hamburg, Diseldorf i Frankfurt na kojima je prof. dr. Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres, održao predavanje na temu „Ključna uloga dijaspore u razvoju BiH“ što ujedno predstavlja i početak turneje Platforme za progres u Njemačkoj kako bi se u dijalogu sa bosanskohercegovačkim građanima istakla važnost njihovog aktivnog učešća u svim društvenim procesima u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Hadžikadić kazao je u svojim izlaganjima da je od izuzetne važnosti što veće učešće naših građana u aktivnostima koje su vezane za Bosnu i Hercegovinu. Neke od poteškoća i problema za našu dijasporu širom Njemačke, ali i ostatka svijeta jeste registracija i glasanje na izborima, a od pronalaženja rješenja ne trebamo odustati i svako treba tražiti svoje građansko pravo da se omogući glasanje. Mišljenja su ovo njemačke dijaspore, a jedna od tema je bila i elektronsko glasanje.  „Mi iz Platforme za progres se nadamo da će u narednom periodu biti uvedeno elektronsko glasanje kako bismo imali što jednostavniji način da naši građani mogu učestvovati na izborima u BiH. Radi ne tako velike udaljenosti, svi vi koji živite u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji,  možete na dan glasanja doći u BiH da obavite važnu građansku dužnost“, rekao je dr. Hadžikadić.

Iako se radilo o događaju koji je organizovan od aktivista Platforme za progres u Njemačkoj prof. dr. Hadžikadić je naglasio da se ovdje ne radi o lobiranju za jednu političku opciju. „Nisam došao ovdje da tražim vaše glasove, ja želim da apelujem na vašu svijest. Bitno je da glasate, a vi odlučite po svojoj slobodnoj volji, bez pritisaka, kome želite dati svoj glas“, naglasio je Mirsad Hadžikadić.

Također je apelovano da naši ljudi trebaju što više da se uključe u njemačke institucije i udruženja kako bi bili dio promjene za bolju Bosnu i Hercegovinu koji će iz Njemačke predstavljati našu državu kako joj priliči.

Predsjednik Platforme za progres istakao je važnost ministarstva za dijasporu, naglašavajući da je vrijeme da se svojim znanjem i iskustvom stave na raspolaganje državi Bosni i Hercegovini uzimajući u obzir da država ipak mora napraviti prvi korak, i to stvaranjem nove strukture za kvalitetan rad takvih organa. „Vi ovdje u Njemačkoj vašim prilozima i trošenjem novca pomažete u velikoj mjeri Bosni i Hercegovini. Vrijeme je da vam se odgovorni političari odazovu i krenu u formiranje ministarstva za dijasporu kako bi strateški pristupili u rješavanje gorućih problema naše države kroz vašu aktivnu ulogu uključenja u tokove u domovini i da prestanete biti nijemi posmatrači svih procesa koji se odvijaju u BiH“, naglasio je predsjednik Platforme za progres.

Rukovodstvo Platforme za progres Njemačka najavljuje da će u narednim mjesecima biti organizovane tribine Platforme za progres u Štutgartu i Minhenu kako bi nastavili razgovarati o ključnim problemima sa kojima se bosanskohercegovačka dijaspora susreće, ali i o ključnoj ulozi dijaspore u razvoju Bosne i Hercegovine.