Obrazovanje je ključ oporavka društva

img

Sarajevo

Dok se političari bave svojim foteljama ljudi nam odlaze, škole se zatvaraju, a ulaganja u budućnost skoro da i nema.

Evo samo par podataka:

- Ulaganje u istraživanje i razvoj je iznosio 0,19% BDP-a u 2021. godini, što je manje u odnosu na 27 zemalja EU, gdje iznosi u prosjeku 2,27%. BiH je u stalnom padu već nekoliko godina. Najveći procenat ulaganja imaju Belgija i Švedska (3,5%), a najmanji Rumunija (0,5). Najviše u nauku ulažu Izrael sa 5,44%, Južna Koreja sa 4,81%, Kina sa 3,61% i SAD sa 3,45%.
- U prethodnih 10 godina u FBiH broj učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola smanjivao se za oko 2% u prosjeku za svaku narednu godinu. Ukupno manje prvačića za 10 godina – za 14%.
- Najpraznije škole su u Bosansko – podrinjskom i Posavskom kantonu.
- Podatak iz 2020. godine: Federacija Entitet BiH je izgubila 42 škole od 2015. do 2020. godine. U približno istom periodu, u entitetu RS su 33 škole zatvorene.
- Srednje škole su u ovom periodu ostale bez 14784 učenika u entitetu FBiH.

Foteljaši nam neće napuniti škole, izgraditi nove, razviti univerzitete i nauku, ulagati u razvoj i kreirati nove firme na bazi novih tehnologija. Oni ne vide dalje od svog nosa, naučenog politikanstva i interesa. Ne vide ni djecu, ni mlade, ni građane, ni državu.

A upravo je obrazovanje ključ istinskog oporavka društva. Ono utječe na BDP i ekonomiju cijele države. Evo još nekoliko naučno utemeljenih podataka iz svijeta:

- Osobe sa završenim fakultetom imaju u prosjeku 84% veću platu od onih sa srednjom školom.
- Za uloženi novac u obrazovanje, za svaku marku, vrati se 10% za osnovnu školu, 5% za srednju i 16% za fakultet.
- Za 1% novih studenata, poveća se plata građana sa srednjom školom za 1,6%.
- Društvo koje uloži u razvoj, za svakih 10%, poveća efikasnost privrede za 0,3%.
- Društvo koje uloži u primijenjeno istraživanje 10%, poveća efikasnost privrede za 0,6%.
- Ulaganje u predškolsko obrazovanje je od velike važnosti za razvoj i napredak cijelog društva.

Politikanstvo, manipuliranje građanima, podanički odnos prema susjedima i Međunarodnoj zajednici, neće nam donijeti dobro.

Ovo su konkretni koraci koji nam trebaju i bez kojih nećemo ići dalje.

Uz reformu pravosuđa, obrazovanje je siguran put ka prosperitetu države.