Dan bijelih traka

img

Prijedor, Bosna i Hercegovina

31.maj

Platforma za progres sjeća se nevinih civilnih žrtava Prijedora i pridružuje se obilježavanju 31. maja, Međunarodnog dana bijelih traka. Tadašnje samoproglašene vlasti Prijedora 31. maja 1992. godine naredile su nesrpskom stanovništvu da kuće obilježi bijelim čaršafima, a da na rukavima mora nositi bijele trake. Bio je to uvod u masovne zločine počnjene nad civilnim nesrpskim stanovništvom na području Prijedora i okoline. Tokom rata u Bosni i Hercegovini, kako je utvrđeno pravnosnažnim sudskim presudama domaćih i međunarodnih sudova, ubijeno je i nestalo najmanje 3.176, većinom bošnjačkih i hrvatskih stanovnika Prijedora, uključujući stotinu dvoje djece.

Na području Bosanske krajine otkriveno je 128 masovnih, 116 zajedničkih i 886 pojedinačnih grobnica žrtava, ekshumirani su posmrtni ostaci 4.697 žrtava, uključujući 314 žena i 136 djece. Samo na području Prijedora bilo je najmanje 59 logora i drugih objekata u kojima je zatvarano, mučeno i ubijano nesrpsko civilno stanovništvo.

Prema rezultatima prijeratnog popisa stanovništva u SRBiH iz 1991. godine, u Prijedoru je živjelo ukupno 112.543 stanovnika, uključujući 49.351 Muslimana (kojima je u to vrijeme bilo omogućeno samo vjersko, ali ne i izjašnjavanje na osnovu narodnosti), 47581 Srba, 6.316 Hrvata, 6.459 Jugoslovena i 2.836 Ostalih. Prema službenim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, u Prijedoru je živjelo ukupno 89.397 stanovnika, uključujući 55.895 Srba, 29.034 Bošnjaka, 1.762 Hrvata, 183 Roma, 80 Jugoslovena. 

Sjećamo se žrtava logora Omarska, Keraterm, Trnopolje, sela Zecovi, Biševo, Čarakovo, Hambarine, Rakovčani, Rizvanovići, Bišćani te Kozarca. Sjećamo se brojnih žrtava ekhumiranih iz masovnih grobnica u području Prijedora, uključuući Tomašicu i Jekarinu Kosu.
Sjećamo se jer nećemo dozvoliti da žrtve ovih i drugih zločina počinjenih nad nevinim civilnim stanovništvom naše zemlje ponovo budu ubijene zaboravom.

Pravedno društvo koje će garantovati sigurnost i napredak svakome možemo graditi samo na istini, i to punoj istini, i pravdi. Laž, zaborav i nepravda mogu hraniti samo nove laži i nove nepravde. Reviziju sudski utvrđenih činjenica nećemo dozvoliti.

Pamtimo u ime žrtava jer je sjećanje na žrtve obaveza živih.