img

Gradsko vijeće Mostar, Grad Mostar, Kandidat

Meliha Gekić Lerić

  • Phone:
  • E-mail: [email protected]
  • Additional info: Kandidatkinja br. 4 liste Grad Mostar za Gradsko vijeće Mostara Diplomirana ekonomistica Konsultantica za međunarodne projekte lokalnog ekonomskog razvoja BFC verifikatorica - Certifikacija općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Europi

Stvorit ću povoljno okruženje za investitore, donatore i startup kompanije, koji će donijeti nova radna mjesta, kako bi, posebno mladi, iskoristili vlastiti potencijal u svojoj domovini. Poznata sam kao neko ko radi jako dugo sa mladim ljudima, oni su moja energija, polet i inspiracija. Budućnost može biti bolja, iskoristi svoju priliku za promjenu.