img

Gradsko vijeće Mostar, Grad Mostar, Kandidat

Amna Popovac

  • Phone:
  • E-mail:
  • Additional info: Kandidatkinja br. 3 liste Grad Mostar za Gradsko vijeće Mostara Dipl.ing. elektrotehnike Direktorica stranog predstavništva

Zdrav i kvalitetan život nije privilegija, nego naše osnovno ljudsko pravo. Bez čiste vode, zemlje i zraka nema ni života. Pravilno gazdovanje otpadom, recikliranje i redovan odvoz smeća su osnovne stvari koje Grad Mostar može i mora da osigura svojim građanima. Ilegalne deponije, kao mjesta širenja zaraznih bolesti treba da se pod hitno saniraju! Ne želim da živim u prljavom gradu i objašnjavam gostima zašto nam plastične kese vise na drveću. Grad treba da se brine o svojim građanima, a ne da ih pušta da se guše u smeću. Dovoljno je imati dobro organizovanu i modernu komunalnu službu, koja radi transparentno i u skladu sa potrebama grada i građana. Čist Mostar, zdravi ljudi – to je moja vizija, za bolju budućnost svih nas!