img

Gradsko vijeće Mostar, Stari Grad, Kandidat

Aida Ovčina

  • Phone:
  • E-mail:
  • Additional info: Kandidatkinja br. 3 liste Stari Grad za Gradsko vijeće Mostara

Dio svog vijećničkog paušala ću davati u vidu stipendija djeci bez roditeljskog staranja i djeci čiji su roditelji dali živote za ovaj grad. U Gradskom vijeću Grada Mostara predstavljat ću principe Platforme za progres: državotvornost, patriotizam i ljubav prema ovoj zemlji, pošten i transparentan rad, znanje, mladi i na kraju odgovornost koju smo svi mi pokazali svojom kandidaturom. Moj cilj je jača lokalna zajednica, povjerenje mladih u sistem i jednak rast i razvoj Mostara u svim njegovim dijelovima.